27 sykepleierutdanninger har 0 i poengkrav
LUKK

27 sykepleierutdanninger har 0 i poengkrav

Av Julia Loge

Publisert 3. august 2023 kl. 15:42

Nå oppstår spørsmål om karakterkravene i matte og norsk gjør sin nytte når søkermassen skrumper inn, slik den har gjort de to siste årene.

Bare 11 av de 38 ulike studiestedene som underviser i sykepleie, har poengkrav for å komme inn i år, viser en oversikt Sykepleien har utarbeidet.

I fjor var første gang søkertallene var så lave at det oppstod studiesteder der alle kvalifiserte søkere kom inn. Da hadde ti utdanninger ingen reelle karakterkrav, foruten krav om 3 i matematikk og norsk. I år har tallet steget til 27 «åpne» studier, og for de studiestedene som fortsatt har poengkrav, er kravene redusert.

Fra studieåret 2018/2019 ble det innført krav om at søkerne minst må ha karakteren 3 i matematikk og norsk.

Mener studentene blir kvalifisert gjennom studiet

Anne-Grethe Naustdal, prorektor ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), mener at karakterkravene for å komme inn på lærer- og sykepleierutdanningen bør fjernes helt.

– Vi kan miste mange flinke sykepleiere med de karakterkravene som nå gjelder. Vi som arbeider på høyskolen, er sikre på at vi skal klare å kvalifisere og lære studentene det de trenger for å være godt forberedt og gå ut i yrkene de utdanner seg til, sier Naustdal til Sykepleien.

Hun får støtte fra mange, blant annet Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, VID vitenskapelige høyskole, Universitetet i Sørøst-Norge og Nord universitet.

Vil sikre skikkethet

Ifølge kommentarer Sykepleien har innhentet ønsker mange å beholde kravet, blant annet Universitetet i Stavanger, Høgskolen i Østfold og Oslomet.

– Som utdanningsinstitusjoner må vi til enhver tid ha et tydelig fokus på pasientsikkerhet og helsetjenestekvalitet, og vi må ikke minst sikre at vi utdanner kandidater som er skikket for yrket de skal utøve. Om dette skulle bety at vi ikke klarer å fylle alle studieplasser, ja, da vil mitt utgangspunkt være at vi må være svært forsiktig med å ty til tiltak som potensielt bryter med hensynet til kvalitet og sikkerhet, og heller tåle ledige plasser, mener Lars-Petter Jelsness-Jørgensen, rektor, professor og sykepleier ved Høgskolen i Østfold til Sykepleien.

  • Les også: