Utdanningsforsker foreslår å senke kravene for å bli lærerstudent

– Hvis man ikke får opp lønna, må man senke opptakskravene, sier Karl Øyvind Jordell.