Regjeringen gjør det vanskeligere å bli sykepleier
Annonse
Annonse

Regjeringen gjør det vanskeligere å bli sykepleier

Av Jørgen Svarstad

Publisert 8. mars 2017

Regjeringen vil kreve at sykepleierstudentene har karakteren 3 i matematikk fra videregående. De vurderer også å kreve 3 i norsk.

Regjeringen fikk mye pepper for at de hevet karakterkravet i matte til fire for å komme inn på lærerutdanningene. Det første også til at søkertallene sank. Men nå følger de opp med å nye karakterkrav til sykepleierstudentene.
− Ved å få sterkere kandidater til sykepleierutdanningen, mener regjeringen at sykepleierutdanningen blir bedre. Sykepleierne vil dermed kunne levere tjenester av enda bedre kvalitet, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i en pressemelding.

Regjeringen foreslår nå tre ulike alternativ til hvordan opptakskravene til sykepleierutdanningen kan skjerpes.
Krav om minimum tre i snitt i den obligatoriske matematikken på videregående inngår i alle tre alternativene.

Annonse

Pasienter kan dø
Regnefeil på medisinrommet kan i verste fall føre til at pasienten dør.
− Vi har i dag store utfordringer med feilmedisinering i helse- og omsorgstjenesten. Karakterkrav i matematikk kan bidra til å styrke studentenes kompetanse på medikamenthåndtering. Riktig administrering av medisiner er avgjørende for pasientsikkerheten, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i pressemeldingen.

Sykepleierstudentene må i dag gjennomføre en obligatorisk eksamen i medikamentregning, der det kreves at alle svar er riktige. Her er det høy strykprosent. I 2015 strøk for eksempel halvparten av studentene ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Vurderer krav om minimum tre i norsk
Regjeringen foreslår også å kreve snittkarakter på minimum tre i norsk, i tillegg til krav om tre i matematikk.

− Som sykepleier er det helt nødvendig at du kan kommunisere godt med pasienter, pårørende og kollegaer. Det skaper en trygghet for pasientene, og er helt avgjørende for at kolleger forstår de beskjedene som blir gitt, sier Røe Isaksen.
Han mener også at bedre norskkunnskaper vil føre til at flere gjennomfører studiet.

Vil du holde deg oppdatert på nyheter om forskning og høyere utdanning. Følg Forskerforum på Facebook! 

Krav om 35 skolepoeng
Et tredje alternativ regjeringen foreslår er å sette krav om at sykepleierstudentene må ha minimum 35 skolepoeng. I tillegg må snittkarakteren i både norsk og matematikk være minimum tre. Antall skolepoeng er karaktersnittet fra videregående skole multiplisert med ti, pluss eventuelle tilleggspoeng.

Kunnskapsministeren tror ikke skjerping av opptakskravene vil svekke rekrutteringen av nye sykepleiere i stor grad.

− Det var mange som søkte sykepleierutdanningen i 2016. Lærestedene ville derfor i hovedsak ha fylt opp studieplassene med krav om karakteren tre i matematikk fra videregående. Om vi også innfører krav om norskkarakter og 35 skolepoeng, kan det bli mer krevende å fylle alle studieplassene. Men jeg tror det vil gå seg til i takt med at søkerne får omstilt seg, sier Røe Isaksen i pressemeldingen.

Regjeringen har nå sendt ut et forslag om de tre alternativene for skjerpede karakterkrav til sykepleierutdanningen på høring. Det nye karakterkravet er foreslått å gjelde fra studieåret 2018/2019.