Milliondryss over norsk fagspråk
LUKK

Milliondryss over norsk fagspråk

Av NTB/Forskerforum:

Publisert 19. april 2024 kl. 09:45

Forskningsrådet lyser ut inntil 120 millioner kroner til en satsing på senter for norsk språkforskning.

Denne uken lyser Forskningsrådet ut inntil 120 millioner kroner til en satsing på norsk språkforskning. Utlysingen retter seg mot norske fag- og forskningsmiljø innenfor språkvitenskapen.

Rundt 90 prosent av den vitenskapelige publiseringen fra norske institusjoner er nå på engelsk. I naturvitenskap og teknologi blir det knapt publisert norskspråklig forskning i det hele tatt.

– For et levende norsk fagspråk trenger vi solid forskningsbasert kunnskap om språket vårt. Det sikrer vi nå. Forskningsmiljøene på området har blitt bygd ned over tid, så nå trengs det en storstilt satsing på disse fagfeltene. Jeg håper mange ulike fagmiljø finner sammen, slik at vi kan sikre et levende norsk fagspråk i framtiden, sier forskning- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp).

Regjeringen har lenge lagt ned en innsats for å fremme norsk fagspråk i akademia, og i fjor la de fram en egen handlingsplan for å styrke norsk i universitets- og høyskoleloven.

Mari Sundli Tveit, som er administrerende direktør i Forskningsrådet, sier satsingen skal være med å styrke og konsolidere relevante fagmiljø, fremme samarbeid og ivareta behovet for fagkompetanse i samfunnet på lang sikt.

– Det kan være aktuelt for flere fagmiljø å samarbeide om å utarbeide en felles søknad. Det er ingen forutsetning at disse fagmiljøene er geografisk samlokaliserte, sier Tveit.

Søknadsfristen er 18. september – tildelingene vil skje tidlig neste år.

Les også: