Stipendiat – Nordic Digital Health & Education
LUKK

Stipendiat - Nordic Digital Health & Education

Om stillingen

Ved Høgskolen i Østfold, Fakultet for helse, velferd og organisasjon er det ledig stipendiatstilling i prosjektet «Nordic Digital Health & Education».

Fakultet for helse, velferd og organisasjon er ett av tre fakulteter ved Høgskolen i Østfold. Fakultetet består av to institutter: Institutt for velferd, ledelse og organisasjon og Institutt for sykepleie-, helse- og bioingeniørfag.

Annonse

Som stipendiat vil du være tilknyttet fagmiljøet på Institutt for sykepleie, helse og bioingeniørfag.  Instituttet har har ca. 820 studenter og 55 ansatte. Instituttet gir utdanning på bachelornivå i sykepleie, bioingeniørfag og paramedisin og utdanning på masternivå i klinisk sykepleie. Master i klinisk sykepleie har spesialisering i avansert klinisk allmennsykepleie, anestesisykepleie, operasjonssykepleie og intensivsykepleie. Instituttet har et sterkt og aktivt fagmiljø innen helsefaglige områder, og instituttets ansatte er tilknyttet forskningsgrupper og har forskningsprosjekter i samarbeid med fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt. Hovedarbeidsstedet vil fortrinnsvis være Høgskolen i Østfold, campus Fredrikstad. Siden vi ønsker å styrke forskningsmiljøet vårt, er det en forventning om fysisk tilstedeværelse av den som ansettes i stillingen.

Høgskolen i Østfolds ph.d.-program i digitalisering og samfunn fremmer tverrfaglig forskning på digitale transformasjoner i samfunnet. Forskningen i programmet utforsker hvordan digitale teknologier henger sammen med samfunnet, og samspillet mellom samfunnsmessige aspekter og digitale teknologier. Utviklingen av digital teknologi og dens integrering i en rekke forskjellige områder og nivåer endrer fundamentalt måten vi handler og samhandler med omgivelsene våre på. Hvordan vi lærer og underviser, behandler pasienter i helse- og velferdssektoren, utvikler og driver virksomhet, bygger og utvikler organisasjoner og utformer politikk i det digitale samfunnet er alle områder som trenger ny kunnskapsproduksjon. Dette er alle tematiske områder innenfor ph.d.-programmets virkeområde. En utvidet beskrivelse av dette omfanget og mer informasjon om ph.d.-programmet finnes på våre nettsider.

Ph.d.-programmet er godt forankret i vårt tverrfaglige forskningsområde Det digitale samfunn. Som ph.d.-student blir du en del av dette forskningsmiljøet. Informasjon om forskningsgrupper og aktiviteter som er tilknyttet Det digitale samfunn, finnes på våre nettsider.

Om ph.d prosjektet:
Stipendiatstillingen er tilknyttet prosjektet Nordic Digital Health & Education (NorDigHE) som skal utvikle et digitalt utdanningsprogram for leger og sykepleiere knyttet til digital håndtering av fremtidens pasienter som behandles i eget hjem. Utdanningen skal sikre at personalet får de nødvendige digitale ferdigheter og en profesjonell trygghet slik at de kan levere virtuelle behandlinger.

Et konsortium bestående av offentlige og private aktører skal fasilitere spesialiseringen av klinikere til å levere digital behandling i hjemmet. Konsortiet består av åtte organisasjoner i Danmark, Sverige og Norge med to sykehus, tre utdanningsinstitusjoner og tre design- og utviklingsselskaper innen teknologi. Som stipendiat vil du gå inn i konsortiumet som representant for Høgskolen i Østfold sammen med dine veiledere. 

Vi søker deg som har god kompetanse innen sykepleie med erfaring fra spesialist- og/eller kommunehelsetjenesten og med interesse for utdanning og digitale løsninger.

For oversikt over prosjektet, se her.

For oversikt over ph.d programmet samt rutine for opptak, se ph.d-program i digitalisering og samfunn – Høgskolen i Østfold (hiof.no)

Prosjektbeskrivelse:
Vi ønsker at du som søker utarbeider en prosjektskisse på inntil 1500 ord med utgangspunkt i beskrivelsen av prosjekt NorDigHE. For oversikt over prosjektet, se her.

Prosjektskissen vil ferdigstilles til en fullstendig prosjektplan etter ansettelse, i samarbeid med et veilederteam. Endelig plan for ph.d-prosjektet skal være godkjent og formelt opptak ved et ph.d-program klart senest tre måneder etter tiltredelse.

Kvalifikasjonskrav

For ansettelse i stillingen må du ha

 • fullført mastergrad eller tilsvarende grad innen sykepleie, eller utdannelse som lege
 • masteroppgave med oppnådd karakter B eller bedre (mastergrad skal normalt sett ha 120 ECTS/studiepoeng og karakter på masteroppgaven skal normalt sett tilsvare en B eller bedre)
 • erfaring fra spesialist- og/eller kommunehelsetjenesten
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk eller annet skandinavisk språk
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk

I tillegg vektlegger vi

 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • bakgrunn fra og/eller interesse for digitalisering, eller grunnleggende kunnskaper om digitale tjenester
 • interesse for utdanning
 • at du er initiativrik, selvstendig og kan jobbe i felleskap

Spesielt for stipendiatstillinger

Det er planlagt at du skal søke opptak på Høgskolen i Østfolds ph.d.-program digitalisering og samfunn. Opptak til et doktorgradsprogram er et vilkår for tiltredelse i stilling som stipendiat.

Ansettelsen gjøres i tråd med statlig lov og nasjonale retningslinjer for ansettelse av ph.d.-studenter.

Endelig plan for forskerutdanning skal være godkjent og avtalefestet senest tre måneder etter tiltredelse.

Åremålsstillingen er på tre år.

Vi tilbyr

 • stillingen lønnes som 1017 stipendiat fra kr 532 200. Lønnsinnplassering avhenger av kompetanse, erfaring og en markedsmessig vurdering.
 • gode forsikringsordninger, pensjons- og lånemuligheter i Statens Pensjonskasse
 • positivt og utviklende arbeidsmiljø

Innsending av søknad

Du sender inn søknaden din via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge. All vedlagt dokumentasjon skal være på norsk, skandinavisk eller engelsk.

Du må legge ved

 • søknadsbrev (maks to sider) som beskriver dine kvalifikasjoner, kompetanse og motivasjon for stillingen
 • CV
 • publikasjonsliste (og en kort beskrivelse av dine bidrag om du har publikasjoner med flere forfattere)
 • en prosjektskisse (inntil 1500 ord) som er relevant for prosjektet NorDigHE
 • relevante attester
 • karakterutskrift og vitnemål for høyere utdanning (eks. bachelor og master)
 • masteroppgave og/eller andre relevante publikasjoner

Alle dokumenter skal være inkludert innen søknadsfristens utgang. Fakultetet kan be om videre dokumentasjon av engelskspråklig kompetanse.

Spørsmål om stillingen

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål om stillingen:

professor Vigdis Abrahamsen Grøndahl
+47 69 60 86 98
vigdis.a.grondahl@hiof.no

prodekan forskning Kirsti-Iren Skovdahl
+47 69 60 86 58
kirsti.i.skovdahl@hiof.no

Andre opplysninger

Høgskolen i Østfold praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Vi praktiserer meroffentlighet i staten. Dersom du ønsker konfidensiell behandling av søknaden, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om deg likevel kan gjøres kjent. Du vil da få informasjon om dette, jf. Offentleglova § 25.

Søk på stillingen her

Om arbeidsgiveren

Høgskolen i Østfold er en statlig høgskole med rundt 7800 studenter og 620 ansatte. Høgskolens fagmiljøer er organisert i tre større fakultet: Fakultet for helse, velferd og organisasjon, Fakultet for lærerutdanninger og språk, og Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi. Vi er lokalisert i Fredrikstad og Halden og har en bred studieportefølje som spenner fra profesjonsutdanninger til kunstutdanninger, både på bachelor- og masternivå.Kjernen i høgskolens virksomhet er å gi studenter tilgang til fremragende samfunnsrelevante og profesjonsrettede studier.  Vi søker deg som brenner for å utvikle Høgskolen i Østfold og ønsker å bygge en attraktiv, kompetent og utviklingsorientert høgskole.