Kritikk og debatt » Debatt

seilbåt pixabay
Kristina Leganger Iversen Foto Samlaget
FFI Størdal, John-Mikal (Vidnes)
Gudrun Jonsdottir Foto: NMBU
Det er legitimt å stille spørsmålet om hovedavtalen i staten treffer de viktigste områdene arbeidsgiver står overfor, skriver Mari Trommald og Kjell Bernstrøm i Arbeidsgiverrådet. Foto: Tine Poppe/Bufdir/UiB