Kontakt oss
LUKK

Kontakt oss

Post: Postboks 1025 Sentrum, 0104 Oslo
Besøk: Tullinsgate 2 (Holbergs plass)
E-post: redaksjonen@forskerforum.no

Sentralbord: 21 02 34 00
Redaksjon: Kjetil A. Brottveit, ansvarlig redaktør 
Mobil: 920 52 930
E-post: kjetil.brottveit@forskerforum.no
Julia Loge, journalist og redaksjonssekretær
Mobil: 984 13 337
E-post: julia.loge@forskerforum.no
Asle Olav Rønning, journalist
Mobil: 997 32 168
E-post: asle.olav.ronning@forskerforum.no
Lina Christensen, journalist
Mobil: 970 97 251
E-post: lina.christensen@forskerforum.no
Signy Grape, journalist og nettansvarlig
Mobil: 419 04 766
E-post: redaksjonen@forskerforum.no
Abonnement: Forskerforbundets medlemmer og samarbeidspartnere får Forskerforum gratis tilsendt. Andre interesserte kan tegne abonnement for kr 450 per år. Send e-post til post@forskerforbundet.no for å tegne abonnement eller melde adresseforandring.
Annonser: Salgsfabrikken v/Marie Fjeld
Mobil: 91 90 35 97
E-post: annonser@forskerforum.no