Kontakt oss

Post: Postboks 1025 Sentrum, 0104 Oslo
Besøk: Tullinsgate 2 (Holbergs plass)
E-post: redaksjonen@forskerforum.no

 

Sentralbord: 21 02 34 00
Redaksjon:
Kjetil A. Brottveit, ansvarlig redaktør (i permisjon)
Telefon direkte: 21 02 34 20
Mobil: 920 52 930
E-post:   kjetil.brottveit@forskerforum.no
Aksel Kjær Vidnes, fungerende redaktør
Telefon direkte: 21 02 34 20
Mobil: 922 47 741
E-post:    aksel.vidnes@forskerforum.no
Johanne Landsverk, journalist
Telefon direkte: 21 02 34 42
Mobil: 917 79 842
E-post:  johanne.landsverk@forskerforum.no
Kjerstin Gjengedal, journalist
Telefon direkte: 21 02 34 32
Mobil: 416 69 651
E-post:  kjerstin.gjengedal@forskerforum.no
Jørgen Svarstad, journalist (i permisjon)
Telefon direkte: 21 02 34 21
Mobil: 404 89 658
E-post:  jorgen.svarstad@forskerforum.no
Julia Loge, journalist
Telefon direkte: 21 02 34 21
Mobil: 984 13 337
E-post: julia.loge@forskerforum.no
Liv Rønnaug Lilleåsen, journalist
Telefon direkte: 21 02 34 29
Mobil: 472 52 810
E-post: liv.lilleasen@forskerforum.no
Abonnement:
Forskerforbundets medlemmer og samarbeidspartnere får Forskerforum gratis tilsendt. Andre interesserte kan tegne abonnement for kr 450 per år. Send e-post til post@forskerforbundet.no for å tegne abonnement eller melde adresseforandring.

 

Annonser:
Arne Aardalsbakke
Telefon: 64 87 67 90
E-post: annonser@forskerforum.no