Kontakt oss

Kontakt oss

Post: Postboks 1025 Sentrum, 0104 Oslo
Besøk: Tullinsgate 2 (Holbergs plass)
E-post: redaksjonen@forskerforum.no

Sentralbord: 21 02 34 00
Redaksjon: Kjetil A. Brottveit, ansvarlig redaktør 
Mobil: 920 52 930
E-post:   kjetil.brottveit@forskerforum.no
Julia Loge, journalist/redaksjonssekretær
Mobil: 984 13 337
E-post: julia.loge@forskerforum.no
Johanne Landsverk, journalist
Mobil: 917 79 842
E-post:  johanne.landsverk@forskerforum.no
Jørgen Svarstad, journalist/nettansvarlig
Mobil: 404 89 658
E-post:  jorgen.svarstad@forskerforum.no
Lina Christensen, journalist
Mobil: 970 97 251
E-post:    lina.christensen@forskerforum.no
Abonnement: Forskerforbundets medlemmer og samarbeidspartnere får Forskerforum gratis tilsendt. Andre interesserte kan tegne abonnement for kr 450 per år. Send e-post til post@forskerforbundet.no for å tegne abonnement eller melde adresseforandring.
Annonser: Salgsfabrikken v/Ann-Kristin Valby (Kikki)
Mobil: 901 19 121
E-post: annonser@forskerforum.no