Kritikk og debatt

Christina Eide
Hege R. Eriksen, professor, Høgskulen på Vestlandet
Filosof Gunnar Skirbekk og huskelapper fra norskkurs
pressefoto av Kristin Clemet
Greta Tunberg taler på Fridays for future