– Å ta en vanlig 45 minutters forelesning og kjøre den på Zoom, fungerer dårlig

Koronapandemien kan ha bidratt til å gi digital undervisning et dårlig rykte, mener NIFU-forsker.