Aasland gikk av

Kristin Halvorsen tar over hele Kunnskapsdepartementet.