Aasland gikk av
LUKK
Annonse
Annonse

Aasland gikk av

Av Forskerforum

Publisert 23. mars 2012

Kristin Halvorsen tar over hele Kunnskapsdepartementet.

Fakta

 

  • 115 800 søkere ved fristen i april.
  • Økning på 7 000 (+ 6,6%) fra 2011.
  • 59,2 % av søkerne er kvinner, mot 59,4 % i 2011.
  • De mest populære studiene er siviløkonomi, jus, politiutdanning, psykologi, økonomi og administrasjon, medisin, idrettsvitenskap, sykepleier og arkitektur.

Som ventet gikk statsråd for forskning og høyere utdanning, Tora Aasland, i dag av som minister. I stedet overtar Kristin Halvorsen ansvaret for hele Kunnskapsdepartementet.

– Forskerforbundet har store forventninger til samspillet med Kristin Halvorsen. Hun må imidlertid se behovet for å prioritere høyere utdanning og forskning og vise dette gjennom handling fra dag en, sier Bjarne Hodne, leder i Forskerforbundet.

Annonse

Han mener Halvorsen bør gjøre reduksjon av midlertidigheten i sektoren til sin sak.

– Hun må starte med å fremme konkrete tiltak for å redusere midlertidigheten blant de ansatte i universitets- og høyskolesektoren og blant forskere i helseforetakene. Fast arbeid til alle må være jobb nummer 1 for den rødgrønne regjeringen, sier Hodne.