Advarer mot å fjerne tellekantene: – Det blir ikke mer frihet eller penger.

Avvikling av tellekantene kan føre til synliggjøring av noen fagområder framfor andre, og at norsk som fagspråk faller utenfor, sier forskeren som designet publiseringsindikatoren.