Advarer om at eksportkontroll kan ramme rekruttering

Ved forskningsinstituttet Simula kommer færre enn en av fem søkere fra Nato-land.