Alle ansatte ved Oslomet får 10 000 kroner i koronabonus

Alle ansatte får en ekstra fet desemberlønning som belønning for innsatsen de har nedlagt under pandemien.