Alle er samde om at norske studentar lærer best på norsk, likevel er stadig meir av pensum på engelsk

No møter institusjonane sterkare krav om å ta ansvaret for norsk fagspråk på alvor.