Alt kvantitative data ikke forteller

En artikkel fra 1982 ga Storstad helt andre perspektiver på sykefravær og åpnet øynene hennes for hva kvalitativ samfunnsvitenskapelig metode kan gi av innsikt, som ikke kan fanges inn med kvantitative metoder.