Standardverk om samisk historie

En lettlest bok som gir innblikk i den historiske forståelsen av samene, og som lykkes i å gi en samlet fremstilling av den nyeste forskningen.