Anna-Sabina Soggiu om akademia: – Jeg følte alltid at jeg var på besøk

Da Anna-Sabina Soggiu vokste opp, hadde alle hun kjente, arbeiderklasseyrker. Nå har hun lagt bak seg et forskningsopphold ved Yale.