Ansatte i akademia får ingen belønning for lang tjeneste

Å stå lenge i jobben ser ut til å gi lite uttelling for ansatte ved universiteter og høyskoler. – Mange opplever det som urimelig, sier tillitsvalgt.