Under 3 prosent av de beste tidsskriftene har åpen tilgang

– Kanskje er ikke skillet mellom nivå 1 og 2 så viktig? sier Forskningsrådets John-Arne Røttingen.