Arbeiderpartiet vil ha utdanning over heile landet. Er dette ein ny moglegheit for Nesna?

Ap foreslår ei ny reform for desentralisert utdanning og nye utdanningssenter i distrikta.