Arbeidstid i akademia: – Vi kan ikke ha en kultur hvor du må jobbe 50-60 timer for å nå langt

Stipendiat Anders Skyrud Danielsen tror ikke dagens unge forskere vil videreføre 50-timersukene.