– Det kom bare et direktiv fra oven om at man måtte ha hundre prosent åpne kontorlandskap

Tillitsvalgte mener de ikke ble tatt med på råd da ledelsen bestemte seg for å innføre «free seating» og «clean desk». Arbeidstilsynet er bekymret.