Åremål – eitt av fleire tenlege verkemiddel

I eit nyleg intervju blir professor Live Maria Roggen ved Noregs musikkhøgskole (NMH) sitert slik: «Jeg klarer faktisk ikke å forstå hvorfor man ikke skal ha fast ansatte». Rektor på NMH svarar her på kritikken.