– Arkivverket utnyttar koronakrisa til å bygge ned lesesalstilbodet, meiner historikarar

Stengte arkiv rammar historikarar og forskarar. No går Arkivverket ut og tilbyr skanning på førespurnad.