«At humaniorafagene ikke gir mulighet for relevant arbeid, er en underlig forestilling»

Teknologi er ingenting uten innhold, skriver Ragnhild Hutchison. Der mener hun humaniorafagene kommer inn.