Bidrar det NOKUT gjør til kvalitet? Det vet vi lite om.

Hvordan få bedre kvalitet i utdanningen? Overdreven standardisering for å oppfylle NOKUTs mål er ikke veien å gå, mener Thomas Dahl.