Blir lønna bedre med en ny partner? Unio diskuterer om de skal samarbeide med Akademikerne.

Hvem Unio velger å samarbeide med i lønnsforhandlingene, får konsekvenser for din lønn. Nå står de overfor et retningsvalg.