Borch og Kjerkol er ikke alene. 20 tyske politikere har også blitt anklaget for plagiat.

Sandra Borch gikk med en gang, mens Ingvild Kjerkol forsøker å ri stormen av. Men det er ikke bare norske politikere som tar seg friheter i avhandlingene sine.