– Bruk og kast av midlertidige forskere

Oslo universitetssykehus får hard kritikk for hvordan helseforskerne behandles.