Budsjettforliket: Billigere alkohol og snus, men kutt til forskning og høyere utdanning

Forskningsrådet får kutt i bevilgningene, og det blir mindre penger til å oppgradere universiteter og høyskoler.