Byggeprosjekt ved NMBU kostet 25 millioner mer enn planlagt

En revisjonsrapport anbefaler NMBU å lage budsjetter og peke ut prosjektledere.