Claire Glentons artikkel ble mye sitert, men så fant hun ut at halvparten var feilsiteringer

Mange leser bare sammendraget og lar være å sjekke originalkilden når de siterer, tror Claire Glenton.