«Dagens universitetsstyrer ser det ikke som sin oppgave å forsvare institusjonenes uavhengighet»

Professorene har gått fra å være medlemmer av et selvstyrt fellesskap til å bli produksjonsmedarbeidere, skriver John Peter Collett.