– Demokratiet har spelt fallitt ved Noregs nye universitet

Leiinga har ei bedriftstenking som undergrev den frie, kritiske rolla universitetstilsette har hatt, meiner professorar ved Universitetet i Søraust-Noreg.