Den utopiske idealby for forskning

Arkitekten var grepet av visjonen om å kunne bygge en hel ny bydel – viet til forskning, undervisning og innovasjon, med studentboliger og små gårdsbruk for professorene i tillegg, skriver John Peter Collett