Denne høyskolen vil ikke gi lønnsøkning til lektorer under 50 år

Ledelsen forklarer det med et ønske om at lønnsutviklingen skal bidra til høyskolens strategi.