Det er enighet i statsoppgjøret. Og Unio og Akademikerne har fått en felles tariffavtale.

Partene i statsoppgjøret er enige om årets lønnsoppgjør – over et halvt døgn på overtid. Unio har nå fått en historisk avtale med Akademikerne.