Det er forsket lite på forskeres klassebakgrunn, men Thea Strømme forsøker å finne svar

Det er tydelige forskjeller i klassebakgrunn mellom professorer og resten av befolkningen, viser Strømmes forskning.