«Det er grautmålet som tåkelegger mitt fagfelt, som gjør meg oppskjørtet»

Hvorfor bruke engelske ord og vendinger der en kan uttrykke det samme på norsk?