Det er ikke bare foreldrenes utdanningsnivå som har betydning. Nabolaget påvirker også dine livssjanser.

Levanger var en skoleby. Det preget også kommunen og det miljøet jeg vokste opp i, skriver Oddveig Storstad.