«Det går alltid an å finna ein stad å pirka, ein stad der du veit det gjer vondt»

Vekene etter sommarferien har eg jobba med søknad om opprykk til forskar 1.