Det indirektes problem

Nei, vi får ikkje ei gjennomtenkt og heilskapleg oppbygging av høgare utdanning i Noreg med dagens indirekte politikarstyring.