Det var en høyskole de skulle hatt på Nesna, ikke en universitetscampus

For meg framstår strukturreformen som et feilgrep, skriver Per Nyborg, tidligere leder av Forskerforbundet.