Dette er lønnsoppgjøret i staten

Statsansatte får 2,8 prosent samlet lønnstillegg, men arbeidet med å endre hele lønnssystemet fortsetter.