Dette kan komme i ny universitets- og høyskolelov

Nytt lovforslag kan gjøre det vanskeligere å ansette midlertidig.