Dette masterstudiet koster 380 000 kroner

Utdanningene tilbys av statlige institusjoner. Men de er langt fra gratis.