Dette mener partiene om utdanning i distriktene

Både regjering og opposisjon vil trappe opp utdanningstilbudet i distriktene. Men Sp og SV vil gå enda lenger og mener at politikerne skal kunne bestemme hvor universiteter og høyskoler skal ha campus.