Dette sa Borten Moe til Forskningsrådets styre i mars. To måneder senere ga han dem sparken.

Ola Borten Moe ga styret beskjed om at de umiddelbart måtte slutte å dele ut penger i strid med Stortingets vedtak.