Dette skjer med din lønn nå

Årets lønnsforhandlinger i staten er over. Nå står lokale forhandlinger for tur.